preloader.gif

O nás

Naším súčasným i dlhodobým cieľom je poskytnúť zákazníkovi vysoko kvalitné a profesionálne služby v oblasti internetu a počítačov a tým posilniť ich postavenie a konkurenčnú schopnosť na slovenskom i zahraničnom trhu. Váš úspech v tejto oblasti je základným predpokladom existencie našej firmy.

Spoločnosť Webkraft s.r.o.

Sme spoločnosť, ktorá podporuje slovenské firmy pri ich zviditeľnení na internete. Poskytujeme služby v oblasti prezentácií (podobných ako tento náš firemný WEB) a robíme to formou tzv. outsourcingu. Outsourcing je moderný trend, ktorý sa prejavuje najmä v oblasti počítačových a informačných služieb, keď si firmy požadujúce uvedené služby objednávajú dodávku ako balík od vonkajšej firmy, ktorá sa danou problematikou zaoberá profesionálne. Šetria sa tým ľudské i finančné zdroje a takéto riešenie je lacnejšie, lebo Vám umožní za nižšie náklady dosiahnuť najvyšší štandard kvality.

  • výroba a údržba webových prezentácií
  • reklama na internete (google)
  • CMS - výroba náročnejších webových aplikácií (objednávacie formuláre, náročnejšia grafika, animácie)
  • databázové aplikácie
  • konzultácie v oblasti reklamy na internete
  • všetky služby priamo u zákazníka (nemusíte nikam chodiť)
  • dodávka aplikácií "na kľúč"

Vznik

Naša spoločnosť vznikla spojením najlepšieho know-how z oblasti wbových technológií a znalosti z oblasti klasického i WEB - marketingu, počítačovej grafiky, softvérového inžinieringu. Spoločnosť existuje od r. 1994 a opiera sa o nesporne kvalitné zázemie slovenskej odbornej obce v sfére informačných technológií. Kúpte si najvyššiu slovenskú kvalitu za najnižšie slovenské ceny.